top of page

ONTSTAAN GEUZENEUZE

Na een proloog onder de naam Hopvrienden, met een exclusieve proeverij op de nationale feestdag 2012, hebben de toenmalige vrienden besloten om verder samen te werken onder het mom van een feitelijke vereniging. Na de lovende feedback en het gevoel op dezelfde lijn te zitten, was dit niet meer dan een formaliteit. Geuzeneuze zag officieel het daglicht op 5 oktober 2012. Onmiddellijk na de oprichting werd lidmaatschap aangevraagd bij Zythos, de Belgische bierconsumentenvereniging waar Geuzeneuze het Lidnummer 7153 officieel kreeg toebedeeld. De naam Geuzeneuze was de evidentie zelve. De oprichters waren, en zijn dat nog steeds, fervente liefhebbers met kennis en expertise van spontane gisting: Lambik, Oude Geuze, en fruitbieren op basis van, als daar zijn.

STREEFDOELEN

Onze voornaamste betrachting is het nog meer bekend maken van ons nationale bierpatrimonium en het promoten van de biercultuur in het algemeen en in het bijzonder in Merchtem en omstreken. Onbekende, in de vergetelheid geraakte bieren en brouwstijlen onder de aandacht brengen en een zo ruim mogelijk publiek voeling laten krijgen met de rijkdom van ons bierpatrimonium en dit op een toegankelijke maar onderbouwde manier. De bieren van spontane gisting, die we allemaal een warm hart toedragen, geven we een bijzondere plaats. We zijn actief op het lokale niveau, maar beperken ons geenszins tot plaatselijke initiatieven. We nodigen kenners en liefhebbers, uit binnen- en buitenland, van harte uit om deel te nemen aan onze activiteiten.

OPEN VERENIGING

Als vereniging is het natuurlijk onze bedoeling om eigen initiatieven uit te werken, maar daarnaast willen we liefhebbers en geïnteresseerden een forum bieden voor eigen inbreng. We staan open voor initiatieven, discussies en samenwerkingen met vrienden en verenigingen die de biercultuur een warm hart toedragen.

ACTIVITEITEN

Geuzeneuze streeft ernaar een aantal activiteiten per jaar te organiseren. Het aanbod is sinds een paar jaren wat gevarieerder dan voorheen; wij evolueren mee met de veranderingen, de diversiteit die de bierwereld met zich meebrengt. Het mag al eens wat anders zijn. Jongere mensen vinden steeds vaker de weg naar de nieuwere generatie bieren die het reeds uitgebreide gamma komen te vervoegen en dat verheugt ons ten stelligste. Ons uitgangspunt: kwaliteit primeert boven kwantiteit, zowel in het aantal activiteiten als het opzet ervan. Hier streven wij er onder andere naar een aantal proeverijen te organiseren, een open café, een themaproeverij, een uitstap, een jaarlijks event dat verschilt van jaar tot jaar met een bijzondere plaats voor de spontane gisting waar de kwaliteiten en kennis van onze vereniging gebundeld zijn en in de verf worden gezet. Na talrijke succesvolle edities, is het de betrachting opnieuw aan te knopen met ons befaamd bierterras tijdens jaarlijkse kermis.

Welkom bij Geuzeneuze!

GN_Logo_ZW.png
bottom of page